Forretningsbetingelser. Version 2, 14.5.2020

1.                       Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder, med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser eller produkter fra VIENNA v. Catrine Rasmussen.

Alle ydelser, kurser, produkter og forløb udgår fra VIENNA v. Catrine Rasmussen, CVR nr. 35770933. Mail: ladyboss@ladybosses.dk.

2.                       Beskrivelse af produkterne

– Skilsmisse Bootcamp: Et 3 måneders 1:1 coachingforløb, der hjælper fraskilte kvinder med at slippe smerten i forhold til deres skilsmisse (Skilsmisse Bootcamp foregår online, men enkelte af coaching-sessionerne kan efter aftale afholdes ved fysisk møde)

– 1:1 coaching-sessioner, solgt i pakker af flere eller enkeltvis (foregår online)

– Ladyboss retreat (En mini-version af Skilsmisse Bootcamp i gruppe-format. Dette retreat er fysisk og med overnatning)

– Foredraget ”Efter skilsmissen – fra livskrise til livskulør” (dette afholdes både fysisk og online)

– BodyBliss-behandling: Kropsbehandling egnet til at slippe uro og tankemylder. Behandling foregår i Holte

3.                       Hvordan bestiller/tilmelder man sig

Man tilmelder sig på mail ladyboss@ladybosses.dk efter en samtale med Catrine Rasmussen. Man modtager en bekræftelse på mail samt datoforslag til første session.

Tilmelding til BodyBliss-behandling foregår ligeledes via ovenstående mail til Catrine Rasmussen.

Ved foredrag tilmelder man sig online via link fra Catrine Rasmussen, og man modtager en bekræftelse på mail.

4.                       Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Der sendes en faktura, og betalingen foregår via bankoverførsel til VIENNA, Danske Bank, reg. nr. 3409, konto nr. 0011440584.

5.                       Betalingsbetingelser vedrørende Skilsmisse Bootcamp, 1:1 coaching-sessioner, BodyBliss-behandling, foredrag og retreats:

Betalingen skal foretages ved aftalens indgåelse, med mindre andet aftales. Faktura sendes til betaling, når tilmeldingsmail er modtaget. Ved betaling senere end 7 dage efter tilmelding lægges et rykkergebyr på 100 kr. Forløbet/coaching-sessionen går ikke i gang, før betaling er modtaget.

Betaling er bindende.
Betaling for foredrag er ligeledes bindende. Dog kan man altid give sin billet til en anden, hvis man ikke selv kan komme.

Skilsmisse Bootcamp kan betales i rater mod et gebyr – Første rate betales inden forløbets opstart. Betaling af det fulde forløb er ligeledes bindende ved ratebetaling.

6.                       Afholdelse

Skilsmisse Bootcamp, 1:1 coaching-sessioner, BodyBliss-behandling, retreats og foredrag afvikles på de aftalte tidspunkter.

Du er selv ansvarlig for at møde op/ringe op eller være tilgængelig for opkald på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse, hvis det foregår online.

1:1 Coaching-sessioner varer 60 minutter, med mindre andet er aftalt.

BodyBliss-behandlinger varer 45 minutter. Derudover vil der være 15 minutters samtale inden behandlingen.

7.                       Ændringer og aflysninger

Generelt kan coaching-sessioner og BodyBliss-behandlinger altid flyttes ved alvorlig sygdom eller force majeure. Altså når der opstå en situation, som man ikke har nogen indflydelse over, og som ikke på forhånd kunne forudses.

Aflysninger foranlediget af kunden:

Tidspunkter for coaching-sessioner og BodyBliss-behandlinger kan ændres i op til 24 timer inden aftalen. Hvis sessioner aflyses mindre end 24 timer inden, så har kunden ikke ret til en erstatningssession, med mindre andet er aftalt.

Ændringer og aflysninger foranlediget af VIENNA:

Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver kunden orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis en 1:1 coaching-session eller BodyBliss-behandling skulle blive aflyst på foranledning af VIENNA, fx pga. Sygdom eller force majeure, aftales en erstatningssession hurtigst muligt.

Hvis et helt forløb må aflyses, får kunden en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Coaching-sessioner, der skulle foregå fysisk, kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt live online i stedet.

8.                       Løbende dialog

Når du har bestilt et forløb hos VIENNA, har du mulighed for at skrive en mail til ladyboss@ladybosses.dk med de spørgsmål og bekymringer, der måtte opstå mellem sessionerne. Dette er en særlig ”liv-line”, som kunder på Skilsmisse Bootcamp-forløbet har lov til at benytte sig af. Denne mulighed kan ikke benyttes ved køb af enkelt-sessioner eller andre pakker.

En mail svares inden for 24 timer i hverdagene. Jeg svarer dog altid så hurtigt som muligt.   

Det er muligt at sende op til 3 mails pr. uge, med mindre andet er aftalt.

Mails som sendes efter endt forløb, og som har karakter af e-mail-coaching, besvares ligeledes inden for 24 timer, men faktureres med et beløb på 450 kr. Alle tidligere kunder har lov til at benytte sig af denne mulighed.

Fortrydelsesret

Når du sender en mail med spørgsmål, som har karakter af e-mail-coaching, betragtes dette som et elektronisk produkt, og der er derfor ingen fortrydelsesret, når svar-mailen er afsendt fra ladyboss@ladybosses.dk (VIENNA).

9.                       Fortrolighed:

VIENNA behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme VIENNA/Catrine Rasmussen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. VIENNA/Catrine Rasmussen deler ikke dine oplysninger og informationer med tredjemand.

10.                    Ophavsret og andre Immaterielle rettigheder

Når du investerer i Skilsmisse Bootcamp, 1:1 coaching-sessioner eller retreats hos VIENNA, så udleveres der materialer både i trykt og digitalformat.

Disse materialer er omfattet af ophavsretten, og rettighederne hertil ejes af VIENNA.

Når disse materieller udleveres eller sendes til dig, er det alene til privatbrug under og efter dit forløb hos VIENNA. Disse må ikke videregives eller udleveres til andre uden forudgående skriftligt samtykke med VIENNA/Catrine Rasmussen.

11.                    Reklamationsretten/Ansvar:

Skilsmisse Bootcamp, 1:1 coaching, BodyBliss-behandling og retreats:

Skilsmisse Bootcamp, 1:1 coaching, BodyBliss-behandling eller retreats hos VIENNA har ikke karakter af at være en udredning eller behandling og kan ikke anvendes som en erstatning herfor.

Forløb og sessioner hos VIENNA kan således ikke erstatte kontakt med egen læge, psykiater, psykolog eller anden professionel behandling ved behandlingskrævende problematikker, som eksempelvis depression, angst og selvmordstanker.

VIENNA kan hverken direkte eller indirekte drages til ansvar for nogen form for vanskeligheder eller skader, der måtte være konsekvensen af, at en klient ikke har opsøgt relevant og nødvendig psykolog eller lægehjælp.

Foredrag:

Foredrag kan udelukkende benyttes til at søge informationer. Oplysningerne som modtages til et foredrag kan ikke bruges som erstatning for en egentlig udredning eller behandling.

VIENNA kan hverken direkte eller indirekte drages til ansvar for nogen form for vanskeligheder eller skader, der måtte være konsekvensen af brug af oplysninger, som er modtaget på et foredrag.

Ethvert erstatningsansvar, som Catrine Rasmussen og virksomheden VIENNA måtte pådrage sig i relation til Skilsmisse Bootcamp, 1:1 coaching, BodyBliss-behandling, retreats, foredrag og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte honorar excl. moms. VIENNA og Catrine Rasmussen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Reklamationsret:

Et 3-måneders forløb indeholder nogle udvalgte gaver, som kan bruges til støtte og glæde under og efter forløbet. For disse gaver, som er fysiske produkter, gives der en 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, som gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Retten gælder ikke fejl eller skader, der opstår ved forkert behandling, eller ved almindelig brug af produktet.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Fejl vil som oftest opdages ved brug under et 3-måneders forløb.

Hvis du har en reklamation så send med det samme en mail til ladyboss@ladybosses.dk

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt. Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav. Returporto bliver betalt af kunden selv.

12.                    Ændring af forretningsbetingelser:

VIENNA har ret til at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser, men du vil blive varslet herom.

13.                    Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Uoverensstemmelser mellem parterne afgøres ved Københavns Byret.

Dog vil VIENNA altid prøve at finde en mindelig løsning for enhver form for utilfredshed, tvister eller misforståelser, inden det kommer så langt, at en tvist skal i retten.

© 2021 Vienna